Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT

Ngày đăng: Thứ sáu, 01/03/2024 - 15:50


I. Đối tượng xét tuyển   
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm bậc THPT xếp loại Tốt (không xét thí sinh tốt nghiệp theo hình thức Giáo dục thường xuyên), có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.
* Thí sinh được đăng ký tất cả các ngành của Học viện nếu thuộc một trong những đối tượng sau:
(1) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (hoặc giải Tư) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn hoặc có nội dung đề tài dự thi về Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển.
Thí sinh đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng (giải cá nhân) trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước cấp toàn quốc hoặc trong các giải, đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới về môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, tennis, golf do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển. Đồng thời xếp loại học lực Giỏi 3 năm bậc THPT trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0. 
(2) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm/TOEFL iBT đạt từ 55 điểm; hoặc có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm/ACT (American College Testing) đạt từ 22 điểm trở lên (chứng chỉ, kết quả thi còn hiệu lực tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ). Đồng thời xếp loại học lực Giỏi 2 năm trở lên bậc THPT trong đó có năm lớp 12.
(3) Học lực Giỏi 3 năm bậc THPT, trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0. 
* Thí sinh chỉ được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế của Học viện nếu thuộc một trong những đối tượng sau:
(1) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn.
(2) Có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm/TOEFL iBT đạt từ 55 điểm; hoặc có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm/ACT (American College Testing) đạt từ 22 điểm trở lên (chứng chỉ, kết quả thi còn hiệu lực tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ). Đồng thời xếp loại học lực Giỏi năm lớp 12.
II. Thứ tự ưu tiên xét tuyển
Thứ tự ưu tiên 1: Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (hoặc giải Tư) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn hoặc có nội dung đề tài dự thi về Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn.
Thứ tự ưu tiên 2: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Anh, Văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đạt học lực Giỏi 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các điều kiện sau:
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.
- Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22 điểm trở lên.
Thứ tự ưu tiên 3: Thí sinh các trường THPT trên toàn quốc đạt học lực Giỏi 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các điều kiện sau:
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.
- Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22 điểm trở lên.
Thứ tự ưu tiên 4: Thí sinh đạt học lực Giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 và kèm theo một trong các điều kiện sau:
- Thí sinh thuộc các trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thí sinh đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng (giải cá nhân) trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước cấp toàn quốc hoặc trong các giải, đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới về môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, tennis, golf do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia. 
Thứ tự ưu tiên 5: Thí sinh đạt học lực Giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 thuộc các trường THPT trên toàn quốc.
Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế, ngoài 5 thứ tự ưu tiên trên còn xét bổ sung thứ tự ưu tiên sau:
Thứ tự ưu tiên 2b: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Anh, Văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có đủ một trong các điều kiện sau:
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn.
- Học lực Giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các điều kiện:
+ Có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.
+ Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22 điểm trở lên.
Thứ tự ưu tiên 3b: Thí sinh các trường THPT trên toàn quốc có đủ một trong các điều kiện sau:
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn.
- Học lực Giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các điều kiện:
+ Có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.
+ Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22 điểm trở lên.
III. Cách tính điểm xét tuyển
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2  + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có)
 - Điểm môn 1 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 1
 - Điểm môn 2 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 2
 - Điểm môn 3 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 3
Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình, ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Thí sinh không học môn Tiếng Anh ở bậc THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm tiếng Anh (theo thang điểm 10 ở Bảng quy đổi tại Mục 1.3.4.2 - Đề án tuyển sinh năm 2024) thay cho ĐTB cả năm lớp 12 môn ngoại ngữ khác).
IV. Nguyên tắc xét tuyển
- Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành, nhóm chuyên ngành, chuyên ngành của Học viện, xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 5, trong cùng một mức thứ tự ưu tiên thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. 
Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành,nhóm chuyên ngành, chuyên ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển. 
- Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

V. Quy định về hồ sơ: Các giấy tờ thí sinh gửi về Học viện gồm:
+ Bản scan học bạ THPT;
+ Bản scan các giấy tờ ưu tiên theo đối tượng (nếu có);
+ Bản scan chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);
+ Bản scan giấy chứng nhận đạt giải, giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền (Bộ GD&ĐT) về nội dung đề tài dự thi KHKT cấp Bộ liên quan đến môn học (nếu có) (Xem Phụ lục 04 - Đề án tuyển sinh năm 2024).
Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành của Học viện.
VI. Hình thức, thời gian đăng ký: 
- Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Học viện: https://dangkyxtdh.hvtc.edu.vn, dự kiến từ ngày 28/5 - 16/6/2024.
- Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
VII. Thời gian công bố kết quả sơ tuyển và kết quả trúng tuyển:
- Thời gian công bố kết quả sơ tuyển: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Thời gian thí sinh xác nhận nhập học: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống. Thông báo chi tiết trên cổng thông tin: https://hvtc.edu.vn.
VIII. Lệ phí xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT: 100.000 đồng/1 hồ sơ.

 

 

Số lượt đọc: 148397

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.