Hồ sơ và cách đăng ký

Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển năm 2023

Ngày đăng: Thứ năm, 05/01/2023 - 9:3


Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GDĐT
    * Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế
- Quy định về hồ sơ:
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng.
(2) Bản photo chứng thực: Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc gia, quốc tế .
- Hình thức, thời gian đăng ký: Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng gửi hồ sơ về Học viện theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thông báo chi tiết trên: https://hvtc.edu.vn
* Xét tuyển thẳng thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; có HKTT tại các huyện nghèo
- Quy định về hồ sơ:
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng.
(2) Bản photo chứng thực học bạ 3 năm học trung học phổ thông.
(3) Bản sao giấy khai sinh.
(4) Bản photo chứng thực hộ khẩu thường trú.
- Hình thức, thời gian đăng ký: Hồ sơ gửi về Học viện theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thông báo chi tiết trên: https://hvtc.edu.vn.
* Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT:
- Quy định về hồ sơ:
(1) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển.
(2) Bản photo chứng thực: Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi khoa học kĩ, thuật quốc gia, quốc tế.
- Hình thức, thời gian đăng ký: Hồ sơ gửi về Học viện theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thông báo chi tiết trên: https://hvtc.edu.vn.
* Thời gian công bố kết quả và xác nhận nhập học:
- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.
- Thời gian thí sinh xác nhận nhập học: theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT
* Quy định về hồ sơ: Các giấy tờ thí sinh gửi về Học viện gồm:
+ Bản scan học bạ THPT;
+ Bản scan các giấy tờ ưu tiên theo đối tượng (nếu có);
+ Bản scan chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);
+ Bản scan giấy chứng nhận đạt giải, giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền (Bộ GDĐT) về nội dung đề tài dự thi KHKT cấp Bộ liên quan đến môn học (nếu có) (Xem Phụ lục 04).
           Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành của Học viện.
* Hình thức, thời gian đăng ký:
- Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Học viện: https://dangkyxtdh.hvtc.edu.vn , dự kiến từ ngày 28/5-16/6/2023.
- Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.
* Thời gian công bố kết quả sơ tuyển và kết quả trúng tuyển:
- Thời gian công bố kết quả sơ tuyển: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.
- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.
- Thời gian thí sinh xác nhận nhập học: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống. Thông báo chi tiết trên cổng thông tin:  https://hvtc.edu.vn.
* Lệ phí xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT: 100.000 đồng/ 1 hồ sơ.
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
* Quy định về hồ sơ:
Hồ sơ ĐKXT theo quy định của Bộ GDĐT. Thí sinh được ĐKXT vào tất các ngành của Học viện.
* Hình thức, thời gian đăng ký: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có). Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Thời gian ĐKXT đợt bổ sung Học viện sẽ thông báo trên cổng thông tin điện tử hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác.
Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ ĐKXT. Học viện từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong hồ sơ ĐKXT với hồ sơ gốc.
* Thời gian công bố kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học:
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.
- Thời gian thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thông báo chi tiết trên cổng thông tin:  https://hvtc.edu.vn.
Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
* Quy định về hồ sơ:
    Ngoài việc đăng ký xét tuyển với Học viện bằng cách gửi về Học viện bản scan chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thí sinh phải đăng ký xét tuyển vào Học viện (trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia) dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với tổ hợp A01 hoặc D01 hoặc D07.
           Thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành của Học viện.
* Hình thức, thời gian đăng ký:
- Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Học viện: https://dangkyxtkh.hvtc.edu.vn
- Thời gian đăng ký: Dự kiến từ ngày 20/6 – 15/7/2023.
* Thời gian công bố kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học:
- Thời gian cập nhật kết quả quy đổi điểm lên Hệ thống: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.
- Thời gian công bố thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học: Theo lịch của Bộ GDĐT cùng với đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Thông báo chi tiết trên trang thông tin điện tử của Học viện: https://hvtc.edu.vn.
* Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/ 1 hồ sơ.
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL, ĐGTD năm 2023
* Quy định về hồ sơ:
Bản scan chứng thực Giấy chứng nhận kết quả thi.
           Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành của Học viện.
* Hình thức, thời gian đăng ký:
- Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Học viện: https://dangkyxtnl.hvtc.edu.vn
- Thời gian đăng ký: Dự kiến từ ngày  20/6 – 15/7/2023.
* Thời gian công bố kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học:
- Thời gian cập nhật điểm xét tuyển lên Hệ thống: Theo lịch của Bộ GDĐT.
- Thời gian công bố thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học: Theo lịch của Bộ GDĐT cùng với đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Thông báo chi tiết trên trang thông tin điện tử của Học viện: https://hvtc.edu.vn.
* Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/ 1 hồ sơ.
Lưu ý: Nếu thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển HSG ở bậc THPT, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL với Học viện mà không đăng ký xét tuyển bằng các phương thức này trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia và ngược lại thì các phương thức xét tuyển này của thí sinh không được chấp nhận.
Hết thời hạn xác nhận nhập học đối với các phương thức xét tuyển, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Học viện dành chỉ tiêu cho thí sinh khác trong đợt xét tuyển tiếp theo.

 

Số lượt đọc: 176

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.