Điều kiện tuyển sinh

1. Loại hình chính quy

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, loại hình đào tạo chính quy, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời hạn tối thiểu 1,5 năm.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng “cử nhân thực hành” thuộc khối ngành kinh tế, loại hình đào tạo chính quy, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời hạn tối thiểu 2 năm.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế loại hình đào tạo chính quy, thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng “cử nhân thực hành” thuộc nhóm ngành kinh tế, loại hình đào tạo chính quy nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2,5 năm.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng loại hình đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Loại hình vừa làm vừa học

- Đối tượng đào tạo 1,5 năm:

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc các loại hình đào tạo có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh.

- Đối tượng đào tạo 2 năm:

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc các loại hình đào tạo trong nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh.

- Đối tượng đào tạo 2,5 năm:

+ Thí sinh có bằng Cao đẳng "Cử nhân thực hành" thuộc các loại hình đào tạo, thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh sẽ học theo chương trình đào tạo 2,5 năm.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng loại hình đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.