Hồ sơ và cách đăng ký

- Hồ sơ: theo mẫu quy định phát hành tại Khoa Tại chức, Học viện Tài chính.

- Thời gian và địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Theo thông báo của Học viện.

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.