Thông tin tuyển sinh

Quyết định v/v công nhận thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đủ điều kiện xác nhận nhập học hệ Đại học chính quy khoá 58 năm 2020

Ngày đăng: Thứ tư, 26/08/2020 - 14:3


Số: 835/QĐ-HVTC ngày 20 tháng 08 năm 2020

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-HVTC ngày 23/4/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Đề án tuyển sinh năm 2020; Quyết định số 538/QĐ-HVTC ngày 05/6/2020; Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 17/7/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh năm 2020;

Căn cứ kết quả xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm 2020 vào hệ Đại học chính quy khóa 58;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh và Trưởng ban Quản lý đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận 20 thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đủ điều kiện xác nhận nhập học hệ Đại học chính quy khoá 58 (2020-2024) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào các ngành học: Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Kinh tế của Học viện Tài chính (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các ban: Quản lý đào tạo; Khảo thí và Quản lý chất lượng; Công tác chính trị và sinh viên; Tài chính kế toán; Thanh tra giáo dục; Trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lượt đọc: 3909

Các thông tin tuyển sinh khác

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.