Thông tin tuyển sinh

Thông báo: v/v điều chỉnh thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo quốc tế liên kết cộng hòa Pháp năm 2022

Ngày đăng: Thứ hai, 01/08/2022 - 15:12


Số: 798/TB-HVTC ngày 01 tháng 08 năm 2022

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022 của Học viện Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 541/QĐ-HVTC ngày 22/6/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ liên kết quốc tế năm 2022 của Học viện Tài chính ban hành kèm theo Thông báo số 250/TB-HVTC ngày 23 tháng 3 năm 2022.

Học viện Tài chính thông báo về điều chỉnh một số thông tin tuyển sinh chương trình đào tạo quốc tế liên kết với Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) tại Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 541/QĐ-HVTC ngày 22/6/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính gồm:

1. Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) thông báo đây là chương trình liên kết đào tạo quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép và Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) cấp bằng Cử nhân. Do vậy, sinh viên đăng ký xét tuyển tại Chương trình không cần đăng ký nguyện vọng trên website: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Đại học Toulon đã cập nhật thông tin về học phí tại mục 6 của Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ liên kết quốc tế năm 2022 số: 250/TB-HVTC, Hà Nội ngày 23 tháng 3 năm 2022 tại website: https://hocvientaichinh.com.vn/hoc-vien-tai-chinh-tb-tuyen-sinh-dai-hoc-he-lien-ket-quoc-te-nam-2022.html

Mọi thông tin về đăng ký tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Đại học Toulon xin liên hệ theo số điện thoại: 02466843958 hoặc 0982796980

Số lượt đọc: 10865

Các thông tin tuyển sinh khác

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.