Thông tin tuyển sinh

Thông báo v/v Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 24 năm 2021

Ngày đăng: Thứ sáu, 03/12/2021 - 17:3


Số 1282/TB-HVTC ngày 03 tháng 12 năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới; căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Học viện Tài chính thông báo:

Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khoá 24 năm 2021 đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng loại Trung bình khá và Trung bình từ ngày 04/12/202105/12/2021 (theo Thông báo số 1134/TB-HVTC ngày 25/10/2021) sang ngày 18/12/202119/12/2021.

Chi tiết xem trên Website  http://www.hvtc.edu.vn.

 (Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính, ĐT: 0973.935.176)

Số lượt đọc: 220

Các thông tin tuyển sinh khác

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.